11 Φεβ 2013

Παράλληλες ευθείες

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στο κεφάλαιο 4ο: Παράλληλες Ευθείες


Ερώτηση 1: Το άθροισμα των γωνιών κυρτού ν-γωνου είναι 1440ο. Το πλήθος ν των κορυφών του είναι:
7 8 9 10 11


Ερώτηση 2: Αν σε ισοσκελές τρίγωνο δύο γωνίες του είναι συμπληρωματικές, τότε το τρίγωνο είναι:
οξυγώνιο αμβλυγώνιο ορθογώνιο ισόπλευρο ισοσκελές


Ερώτηση 3: Στο παρακάτω σχήμα είναι ε1//ε2, ποσες μοιρες είναι η γωνία ω;
60ο 30ο 40ο 70ο 50ο


Ερώτηση 4: Αν οι γωνίες α=x+35ο και β=2x+45ο έχουν τις πλευρές τους παράλληλες μία προς μία, τότε ο x ισούται με:
60ο 15ο 30ο 15ο ή 45ο κανένα από τα προηγούμενα


Ερώτηση 5: Στο σχήμα είναι ΑΒ=ΑΔ=ΒΓ.
Η τιμή του x είναι:
30ο 50ο 40ο 60ο 70ο


Ερώτηση 6: Στο παρακάτω σχήμα είναι ε1//ε2, η τιμή του x είναι:
30ο 40ο 50ο 60ο 70ο


Ερώτηση 7: Στο ακόλουθο σχήμα η τιμή του x είναι:
30ο 40ο 50ο 60ο 45ο


Ερώτηση 8: Αν ΑΒΓ ένα ισοσκελές τρίγωνο με ΑΒ=ΑΓ και Δ σημείο της ΒΓ τέτοιο, ώστε ΒΔ=ΑΔ και ΓΔ=ΑΔ. Η μεγαλύτερη γωνία του τριγώνου ΑΒΓ είναι:
120ο 60ο 150ο 90ο 30ο


Ερώτηση 9: Στο σχήμα είναι ε1//ε2, η τιμή του x είναι:
40ο 70ο 20ο 60ο 80ο


Ερώτηση 10: Αν σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ, η γωνία Α είναι κατά 30ο μεγαλύτερη από τη γωνία Β, πόσες μοίρες είναι η γωνία Α;
40ο 50ο 60ο 70ο 80ο
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου