31 Ιαν 2013

Παραμετρικές εξισώσεις β΄ βαθμού - Προσδιορισμός παραμέτρου

Παράδειγματα ασκήσεων στον προσδιορισμό της άγνωστης παραμέτρου εξισώσεων 2ου βαθμού

30 Ιαν 2013

Παραμετρικές εξισώσεις β΄ βαθμού - Επίλυση

Παράδειγμα επίλυσης παραμετρικής εξίσωσης 2ου βαθμού για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου.

29 Ιαν 2013

Παραμετρικές εξισώσεις β΄ βαθμού - Πλήθος ριζών

Παράδειγμα εύρεσης πλήθους ριζών παραμετρικής εξίσωσης 2ου βαθμού για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου.

Διαγώνισμα στα Εμβαδά

Πρόχειρο διαγώνισμα στο κεφάλαιο 10: Εμβαδά

Ασκήσεις στα Εμβαδά

Γενικές ασκήσεις στο κεφάλαιο 10: Εμβαδά

28 Ιαν 2013