5 Απρ 2013

Aσκήσεις στις δυνάμεις ρητών με εκθέτη ακέραιο


Aσκήσεις για εξάσκηση στις δυνάμεις ρητών με εκθέτη ακέραιο,
άλγεβρα α΄ γυμνασίου.

2 Απρ 2013

Ασκήσεις στις δυνάμεις ρητών με εκθέτη φυσικό


Aσκήσεις για εξάσκηση στις δυνάμεις ρητών με εκθέτη φυσικό,
άλγεβρα α΄ γυμνασίου.

1 Απρ 2013

Πρόχειρα διαγωνίσματα στις εφαρμογές παραλληλογράμμων - τραπέζια


Πρόχειρα διαγωνίσματα στις εφαρμογές παραλληλογράμμων - τραπέζια,
γεωμετρία α΄ λυκείου.

Εφαρμογές παραλληλογράμμων - Τραπέζια

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στις εφαρμογές παραλληλογράμμων - τραπέζιαΕρώτηση 1: Τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου σχηματίζουν παραλληλόγραμμο. Σ Λ

Ερώτηση 2: Η διάμεσος τραπεζίου είναι παράλληλη στις βάσεις του. Σ Λ

Ερώτηση 3: Δεν υπάρχει τρίγωνο στο οποίο το βαρύκεντρο, το ορθόκεντρο και το περικεντρό του να ταυτίζονται.
Σ Λ

Ερώτηση 4: Σε ορθογώνιο τρίγωνο με μια οξεία γωνία 30o, η διάμεσος που αντιστοιχεί στη υποτείνουσα χωρίζει το ορθογώνιο σε δύο ισόπλευρα τρίγωνα. Σ Λ

Ερώτηση 5: Τα μέσα των πλευρών ορθογωνίου σχηματίζουν ρόμβο. Σ Λ

Ερώτηση 6: Σε τραπεζίο με βάσεις ΑΒ,ΓΔ με ΓΔ=3ΑΒ, αν ΚΛ το τμήμα που ενώνει τα μέσα των διαγωνίων του, τότε το ΑΒΛΚ είναι παραλληλόγραμμο. Σ Λ

Ερώτηση 7: Η διάμεσος τραπεζίου με ισούται με την ημιδιαφορά των βάσεων του. Σ Λ

Ερώτηση 8: Τα μέσα των πλευρών τριγώνου σχηματίζουν τρίγωνο με πλευρές παράλληλές και ίσες με το μισό των πλευρών του αρχικού τριγώνου. Σ Λ

Ερώτηση 9: Το παραλληλόγραμμο που έχει ίσες διαγωνίους είναι ισοσκελές τραπέζιο.
Σ Λ

Ερώτηση 10: Σε ισοσκελές τραπέζιο αν προεκτείνουμε τις μη παράλληλες πλευρές του σχηματίζονται δυο ισοσκελή τρίγωνα. Σ Λ