11 Μαρ 2013

Παραλληλόγραμμα - είδη παραλληλογράμμων

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στα Παραλληλόγραμμα - είδη παραλληλογράμμων

Ερώτηση 1: Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο όταν:
οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα
δύο απέναντι γωνίες είναι ίσες
οι διαγώνιες του είναι ίσες
δύο απέναντι πλευρές του είναι ίσες και οι άλλες δύο είναι παράλληλες
οι διαγώνιες του διχοτομούνται


Ερώτηση 2: Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ρόμβος όταν:
οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα και είναι ίσες
δύο απέναντι πλευρές του είναι ίσες και παράλληλες και οι διαγώνιοι του είναι ίσες
δύο απέναντι πλευρές του είναι ίσες και παράλληλες και οι διαγώνιοι του τέμνονται κάθετα
είναι παραλληλόγραμμο με μία γωνία ορθή
είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοι του διχοτομούνται


Ερώτηση 3: Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο όταν:
είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοι του τέμνονται κάθετα
είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοι του διχοτομούν τις γωνίες του
έχει μία γωνία του ορθή
όλες οι πλευρές του είναι ίσες
οι διαγώνιοι του είναι ίσες και διχοτομούνται


Ερώτηση 4: Αν το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο τότε:
οι διαγώνιοι του τέμνονται κάθετα
οι διαγώνιοι του διχοτομούν τις γωνίες του
όλες οι πλευρές του είναι ίσες
όλες οι γωνιες του είναι ορθές
οι διαγώνιοι του διχοτομούνται


Ερώτηση 5: Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο όταν:
είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοι του ειναι ίσες και τέμνονται κάθετα
όλες οι πλευρές του είναι ίσες
είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοι του διχοτομούν τις γωνίες του
δύο απέναντι πλευρές του είναι ίσες και παράλληλες και οι διαγώνιοι του είναι ίσες
οι διαγώνιοι του είναι ίσες και διχοτομούνται


Ερώτηση 6: Αν το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο τότε:
όλες οι πλευρές του είναι ίσες
οι διαγώνιοι του τέμνονται κάθετα
οι διαγώνιοι του είναι ίσες
οι διαγώνιοι του διχοτομούν τις γωνίες του
όλα τα παραπάνω


Ερώτηση 7: Αν το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ρόμβος τότε:
όλες οι πλευρές του είναι ίσες
οι διαγώνιοι του τέμνονται κάθετα
οι διαγώνιοι του διχοτομούν τις γωνίες του
οι διαγώνιοι του διχοτομούνται
όλα τα παραπάνω

Ερώτηση 8: Αν το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο τότε λανθασμένο είναι:
όλες οι πλευρές του είναι ίσες
όλες οι γωνίες του είναι ίσες και ορθές
οι διαγώνιοι του διχοτομούνται και τέμνονται κάθετα
οι διαγώνιοι του το χωρίζουν σε 4 ισόπλευρα τρίγωνα
οι διαγώνιοι του είναι ίσες και διχοτομούν τις γωνίες του


Ερώτηση 9: Οι δύο διαγώνιοι ενός ορθογωνίου το χωρίζουν σε:
4 ισοσκελή τρίγωνα ανα δύο ίσα μεταξύ τους
4 ορθογώνια τρίγωνα ανα δύο ίσα μεταξύ τους
4 ισοσκελή και ίσα τρίγωνα
4 ορθογώνια και ίσα τρίγωνα
4 ισόπλευρα και ίσα τρίγωνα


Ερώτηση 10: Οι δύο διαγώνιοι ενός ρόμβου, χωρίζουν το ρόμβο σε:
4 ισοσκελή τρίγωνα ανα δύο ίσα μεταξύ τους
4 ορθογώνια τρίγωνα ανα δύο ίσα μεταξύ τους
4 ισοσκελή και ίσα τρίγωνα
4 ορθογώνια και ίσα τρίγωνα
4 ισόπλευρα και ίσα τρίγωνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου