11 Μαρ 2013

Παραλληλόγραμμα - είδη παραλληλογράμμων

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στα παραλληλόγραμμα - είδη παραλληλογράμμων


Ερώτηση 1: Ένα παραλληλόγραμμο με ίσες διαγώνιες είναι ορθογώνιο. Σ Λ

Ερώτηση 2: Οι δύο διαγώνιοι ενός ορθογωνίου, χωρίζουν το ορθογώνιο σε 4 ισοσκελή και ίσα τρίγωνα. Σ Λ

Ερώτηση 3: Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο όταν ΑΒ//ΓΔ και ΑΔ=ΒΓ.
Σ Λ

Ερώτηση 4: Υπάρχει ορθογώνιο που είναι και ρόμβος. Σ Λ

Ερώτηση 5: Αν οι διαγώνιες παραλληλογράμμου τέμνονται κάθετα, τότε αυτό είναι ρόμβος. Σ Λ

Ερώτηση 6: Σε ένα παραλληλόγραμμο οι διαδοχικές γωνίες είναι ίσες Σ Λ

Ερώτηση 7: Οι δύο διαγώνιοι ενός ρόμβου, χωρίζουν το ρόμβο σε 4 ορθογώνια και ίσα τρίγωνα. Σ Λ

Ερώτηση 8: Οι διαγώνιοι ενός ρόμβου είναι και διχοτόμοι των γωνιών του. Σ Λ

Ερώτηση 9: Ένας ρόμβος είναι τετράγωνο αν οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα. Σ Λ

Ερώτηση 10: Ένα τετράγωνο είναι πάντα ρόμβος. Σ Λ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου