30 Ιαν 2013

Παραμετρικές εξισώσεις β΄ βαθμού - Επίλυση

Παράδειγμα επίλυσης παραμετρικής εξίσωσης 2ου βαθμού για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου