29 Ιαν 2013

Παραμετρικές εξισώσεις β΄ βαθμού - Πλήθος ριζών

Παράδειγμα εύρεσης πλήθους ριζών παραμετρικής εξίσωσης 2ου βαθμού για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου