14 Φεβ 2013

Παράλληλες ευθείες

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στο κεφάλαιο 4: Παράλληλες ευθείες

Ερώτηση 1: Δύο γωνίες με πλευρές παράλληλες μία προς μία είναι πάντα παραπληρωματικές Σ Λ

Ερώτηση 2: Δύο οξείες γωνίες με πλευρές κάθετες μία προς μία είναι ίσες. Σ Λ

Ερώτηση 3: Αν δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη ευθεία, τότε σχηματίζουν τις εντός και επί τα αυτά γωνίες ίσες. Σ Λ

Ερώτηση 4: Αν δύο ευθείες είναι κάθετες προς τρίτη, τότε είναι μεταξύ τους παράλληλες.
Σ Λ

Ερώτηση 5: Το άθροισμα των εσωτερικών γωνιών κάθε τριγώνου είναι 2 ορθές. Σ Λ

Ερώτηση 6: Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι συμπληρωματική της αντίστοιχης εσωτερικής γωνίας του τριγώνου. Σ Λ

Ερώτηση 7: Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι ίση με το άθροισμα των δύο απέναντι εσωτερικών γωνιών του τριγώνου. Σ Λ

Ερώτηση 8: Υπάρχει τετράπλευρο με όλες τις γωνίες του οξείες. Σ Λ

Ερώτηση 9: Το άθροισμα των εσωτερικών γωνιών κυρτού ν-γωνου είναι 2ν+4 ορθές.
Σ Λ

Ερώτηση 10: Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών κυρτού ν-γωνου είναι 4 ορθές. Σ ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου