15 Φεβ 2013

Ισότητα τριγώνων

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στην ισότητα τριγώνων

Ερώτηση 1: Ένα ισοσκελές τρίγωνο είναι πάντα οξυγώνιο Σ Λ

Ερώτηση 2: Ένα τρίγωνο δε μπορεί να έχει μία ορθή και μία αμβλεία γωνία Σ Λ

Ερώτηση 3: Ένα τρίγωνο με μία γωνία του ίση με το άθροισμα των άλλων δύο γωνιών του, είναι ορθογώνιο Σ Λ

Ερώτηση 4: Υπάρχει τρίγωνο στο οποίο η μία διάμεσος του να είναι και διχοτόμος του
Σ Λ

Ερώτηση 5: Ένα ισοσκελές τρίγωνο είναι πάντα και ισόπλευρο Σ Λ

Ερώτηση 6: Αν σε ένα τρίγωνο οι δύο γωνίες του είναι ίσες με 65ο, τότε η τρίτη γωνία είναι ίση με 50ο Σ Λ

Ερώτηση 7: Δύο τρίγωνα που έχουν δύο πλευρές τους ίσες μία προς μια και μία γωνία τους ίση είναι πάντα ίσα Σ Λ

Ερώτηση 8: Δύο τρίγωνα που έχουν μία πλευρά τους ίση και δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία είναι πάντα ίσα Σ Λ

Ερώτηση 9: Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν έχουν τις κάθετες πλευρές τους ίσες μία προς μία. Σ Λ

Ερώτηση 10: Ένα σημείο της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος ορίζει με τα άκρα του τμήματος ισοσκελές τρίγωνο Σ ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου