11 Φεβ 2013

Τρίγωνα

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στο κεφάλαιο 3ο: Τρίγωνα


Ερώτηση 1: Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ το ύψος ΑΔ είναι και διάμεσος του τριγώνου, τότε το τρίγωνο είναι πάντοτε:
ορθογώνιο οξυγώνιο ισόπλευρο ισοσκελές σκαληνό


Ερώτηση 2: Αν το ύψος ΑΔ ενός τριγώνου ΑΒΓ βρίσκεται εκτός αυτού, τότε το σωστό είναι:
το τρίγωνο είναι οξυγώνιο το τρίγωνο είναι ορθογώνιο
το τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο η γωνία Α είναι αμβλεία το τρίγωνο είναι ισοσκελές


Ερώτηση 3: Στο σχήμα τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΚΛΜ είναι ίσα, με τις γωνίες τους ίσες όπως φαίνεται στο σχήμα, ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό;
ΑΒ=ΚΛ ΑΓ=ΚΛ ΒΓ=ΚΛ ΑΒ=ΚΜ ΒΓ=ΛΜ


Ερώτηση 4:Αν τα ευθύγραμμα τμήματα α=4,β=8,x είναι πλευρές τριγώνου τότε ποιος από τους παρακάτω ισχυρισμούς είναι σωστός:
4‹x‹8 0‹x‹4 x›8 4‹x‹12 κανένα από τα προηγούμενα


Ερώτηση 5: Αν για τους κύκλους (Κ,R) και (Λ,R) ισχύει ΚΛ=2R, τότε η σχετική τους θέση είναι:
εφάπτονται εξωτερικά τέμνονται ο ένας εξωτερικός του άλλου
ο ένα στο εσωτερικό του άλλου εφάπτονται εσωτερικά


Ερώτηση 6: Αν μια ευθεία ε είναι τέμνουσα του κύκλου (Κ,R), τότε για την απόσταση d της ευθείας από το κέντρο Κ του κύκλου ισχύει:
d›R d=R d‹R d≤R d≥R


Στο παρακάτω σχήμα το Α είναι το κέντρο του κύκλου. Να απαντήσετε τις υπόλοιπες ερωτήσεις.
Ερώτηση 7: Ίσα τρίγωνα είναι τα:
ΑΒΔ και ΑΓΕ ΑΒΕ και ΑΒΓ ΑΒΓ και ΑΔΓ ΑΒΓ και ΑΔΕ ΑΒΚ και ΑΒΓ


Ερώτηση 8: Ισοσκελή είναι πάντοτε τα τρίγωνα:
ΑΒΔ και ΑΓΕ ΑΒΚ και ΑΓΚ ΑΚΔ και ΑΚΕ ΑΒΓ και ΑΔΕ ΑΓΔ και ΑΒΕ


Ερώτηση 9: Ίσα τρίγωνα είναι τα:
ΑΚΔ και ΑΚΓ ΑΒΔ και ΑΒΕ ΑΒΓ και ΑΔΕ ΑΒΕ και ΑΓΕ ΑΓΔ και ΑΒΕ


Ερώτηση 10: Για το ευθύγραμμο τμήμα ΑΚ ισχύει:
διχοτομεί τη χορδή ΒΓ διχοτομεί το τμήμα ΔΕ διχοτομεί τη γωνία ΒΑΓ
διχοτομεί τη γωνία ΔΑΕ όλα τα προηγούμενα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου