14 Φεβ 2013

Τρίγωνα

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στο κεφάλαιο 3: Τρίγωνα

Ερώτηση 1: Ένα ισοσκελές τρίγωνο είναι πάντα οξυγώνιο. Σ Λ

Ερώτηση 2: Δύο ισοσκελή τρίγωνα με ίσες περιμέτρους είναι ίσα. Σ Λ

Ερώτηση 3: Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν έχουν τις κάθετες πλευρές τους ίσες μία προς μία. Σ Λ

Ερώτηση 4: Δύο ορθογώνια τρίγωνα που έχουν τις υποτείνουσες ίσες είναι ίσα. Σ Λ

Ερώτηση 5: Αν σε ένα τρίγωνο μια διάμεσος είναι και ύψος, τότε το τρίγωνο είναι πάντα ισόπλευρο. Σ Λ

Ερώτηση 6: Αν δύο κύκλοι εφάπτονται, τότε το σημείο επαφής τους ανήκει στην διάκεντρό τους. Σ Λ

Ερώτηση 7: Κάθε γωνία τριγώνου είναι παραπληρωματική της αντίστοιχης εξωτερικής του τριγώνου. Σ Λ

Ερώτηση 8: Υπάρχει τρίγωνο στο οποίο δύο ύψη, είναι ίσα. Σ Λ


Ερώτηση 9: Η εφαπτομένη ενός κύκλου είναι κάθετη στη διάμετρο του κύκλου που καταλήγει στο σημείο επαφής. Σ Λ

Ερώτηση 10: Η κοινή χορδή δύο τεμνόμενων κύκλων είναι μεσοκάθετη της διακέντρου τους. Σ ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου