14 Φεβ 2013

Κύκλος

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στον Κύκλο

Ερώτηση 1: Ο κύκλος c:(x+1)2+(y-1)2=4 έχει κέντρο το σημείο (-1,1) και ακτίνα ρ=2
Σ Λ

Ερώτηση 2: Η ακτίνα του κύκλου x2+y2=10 είναι 5 Σ Λ

Ερώτηση 3: Αν Α22-4Γ‹0, τότε η εξίσωση x2+y2+Ax+Bx+Γ=0 παριστάνει κύκλο Σ Λ

Ερώτηση 4: Για τον κύκλο με εξίσωση x2+y2+Ax+Bx=0 είναι ρ2=(Α22)/4 Σ Λ

Ερώτηση 5: Ο κύκλος με εξίσωση x2+y22 διέρχεται από την αρχή των αξόνων Σ Λ

Ερώτηση 6: Η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου με εξίσωση x2+y22 στο σημείο του Α(x1,y1) είναι: xx1+yy1Σ Λ

Ερώτηση 7: Ο κύκλος c:(x-x0)2+(y-y0)22 έχει ακτίνα ρ=α Σ Λ

Ερώτηση 8: Ο κύκλος c:x2+y2+Ax+Bx+Γ=0 έχει κέντρο το Κ(-Α/2,-Β/2) Σ Λ


Ερώτηση 9: Οι κύκλοι c1:(K11) και c2:(K22) δεν έχουν κοινά σημεία όταν (K1,K2)›ρ12 Σ Λ

Ερώτηση 10: Μια ευθεία ε είναι εφαπτόμενη ενός κύκλου κέντρου Κ και ακτίνας ρ όταν: ρ=d(Κ,ε) Σ ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου