8 Φεβ 2013

Τριγωνομετρία

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στην τριγωνομετρία!Με βάση το παρακάτω σχήμα απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5
Ερώτηση 1: Η εφαπτομένη της γωνίας ω ορίζεται ως εφω=:
ΑΒ/ΒΔ ΑΔ/ΒΔ ΑΒ/ΑΔ ΑΒ/ΒΓ ΑΓ/ΒΓ


Ερώτηση 2: Το ημίτονο της γωνίας φ ορίζεται ως ημφ=:
ΑΒ/ΒΔ ΑΔ/ΒΔ ΑΒ/ΓΔ ΑΓ/ΒΓ ΑΒ/ΒΓ


Ερώτηση 3: Για τις γωνίες φ και ω ισχύει:
ημφ‹ημω ημφ›ημω συνφ=ημω συνφ‹συνω εφφ›εφω


Ερώτηση 4: Για τις γωνίες θ και ω ισχύει:
συνθ=συνω ημθ=ημω εφθ=ημω συνθ=ημω συνφ=εφω


Ερώτηση 5: Το συνημίτονο της γωνίας θ ορίζεται ως συνθ=:
ΑΒ/ΑΔ ΑΒ/ΒΓ ΑΒ/ΒΔ ΑΓ/ΒΓ ΒΔ/ΒΓ


Ερώτηση 6: Το ημ60ο είναι ίσο με το:
συν30ο ημ30ο συν60ο ημ45ο συν45ο


Ερώτηση 7: Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό:
ημ23ο›ημ32ο συν23ο‹συν32ο συν23ο›συν32ο εφ23ο›εφ32ο κανένα


Στο παρακάτω σχήμα είναι ΑΔ=ΓΔ=1 και ΒΔ=√2, απαντήστε τις ερωτήσεις 8-10
Ερώτηση 8: Η γωνία ω είναι ίση με:
30ο 60ο 45ο την θ Δεν μπορούμε να ξέρουμε


Ερώτηση 9: Για τη γωνία θ ισχύει εφθ=
√3 1 √5 1+√2 √2/2


Ερώτηση 10: Ισχύει συνω+εφθ=
√3 √2 3 1+√2 4
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου