6 Φεβ 2013

Τετράγωνο αθροίσματος - Διαφοράς -- Γινόμενο Αθροίσματος επί Διαφορά

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στις τρεις πρώτες ταυτότητες
Ερώτηση 1: (x-3)2=
x2+6x+9 x2+9 x2-3x+9 x2-6x+9 (x-3)∙(x+3)


Ερώτηση 2: (2-x)2=
4-x2 x2-4x+4 x2+4 4+4x+x2 4+2x+x2


Ερώτηση 3: (x+5)2=
25+x2 x2-25 x2+10x+25 x2+25x+25 x2-10x+25


Ερώτηση 4: (2x-1)2=
x2+4x+4 4x2-1 4x2-2x+1 4x2-4x+1 4x2+4x+4


Ερώτηση 5: (x-4)∙(x+4)=
x2+4x+4 4x2-4 x2-4x+4 x2-4 x2-16


Ερώτηση 6: (x+6)∙(x-6)=
x2+6x+36 x2-12 x2-36 x2-6x+36 x2-12x+36


Ερώτηση 7: (2x+3)2=
4x2+12x+9 2x2-9 4x2-6x+9 4x2-12x+9 4x2+9


Ερώτηση 8: (3x-1)2=
9x2+1 9x2-1 9x2-3x+1 9x2-6x+1 3x2-6x+1


Ερώτηση 9: (2x+5)∙(2x-5)=
4x2-25 4x2-20x+25 2x2-5 4x2-10x+25 4x2+25


Ερώτηση 10: (5x-4)2=
5x2-16 25x2-16 5x2-40x-16 25x2-40x-16 25x2-40x+16
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου