7 Φεβ 2013

Κύβος αθροίσματος - Διαφόρας

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στις ταυτότητες κύβος αθροίσματος και κύβος διαφόραςΕρώτηση 1: (x-1)3=
x3-3x2+3x-1 x3-x2+x-1

x3+3x2+3x+1 x3+3x2+3x-1


Ερώτηση 2: (x+2)3=
x3-3x2+3x-2 x3+6x2+6x+6

x3+3x2+12x+8 x3+6x2+12x+8


Ερώτηση 3: (2x-1)3=
4x3-6x2+6x-1 2x3-6x2+6x-1

8x3-12x2+6x-1 8x3+12x2+6x+1


Ερώτηση 4: (x+5)3=
x3+5x2+5x+5 x3+10x2+10x+25

x3+15x2+75x+25 x3+15x2+75x+125


Ερώτηση 5: (2x-3)3=
4x3-6x2+18x-27 8x3-36x2+54x-27

8x3-6x2+54x-27 2x3-12x2+54x-27


Ερώτηση 6: (3x+1)3=
9x3+27x2+18x+1 27x3+18x2+9x+1

27x3+27x2+9x+1 9x3+18x2+18x+1


Ερώτηση 7: (3x+4)3=
27x3+108x2+144x+64 9x3+36x2+144x+64

9x3+108x2+48x+32 27x3+36x2+144x+16


Ερώτηση 8: (5x-2)3=
125x3-150x2+60x-8 25x3-125x2+45x-4

75x3-75x2+60x-8 25x3-30x2+75x-4


Ερώτηση 9: (4x+3)3=
16x3+108x2+144x+9 48x3+108x2+144x+27

4x3+144x2+108x+3 64x3+144x2+108x+27


Ερώτηση 10: (5x-4)3=
125x3+300x2+240x+64 125x3-1252+120x-16

125x3-250x2+120x-64 125x3-300x2+240x-64
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου