8 Φεβ 2013

Συναρτήσεις

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στις συναρτήσεις!Ερώτηση 1: Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y=x-2 διέρχεται από το σημείο:
(0,0) (0,2) (1,1) (5,2) (2,0)


Ερώτηση 2: Ο Κώστας είναι 3 χρόνια μεγαλύτερος από τον Γιάννη. Η ηλικία του Κώστα ως συνάρτηση της ηλικίας του Γιάννη είναι:
y=x-3 y=x/3 y=x+3 y=3/x y=3x


Ερώτηση 3: Η απόσταση των σημείων Α(1,2) και Β(4,2) είναι:
1 2 3 4 5


Ερώτηση 4: Το συμμετρικό του σημείου Α(-2,3) ως προς την αρχή των αξόνων είναι το σημείο:
(2,3) (-2,-3) (3,-2) (2,-3) κανένα από τα παραπάνω


Ερώτηση 5: Η ευθεία y=3x-5 είναι παράλληλη στην ευθεία:
y=3x y=-3x y=-3x+5 y=5x-3 y=5x+3


Ερώτηση 6: Η ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και το σημείο Α(-2,10) έχει κλίση:
-2/10 -2 10 -5 1/5


Ερώτηση 7: Η υπερβολή y=-5/x αποτελείται από δύο κλάδους που βρίσκονται στα τεταρτημόρια:
2ο και 4ο 1ο και 3ο 3ο και 4ο 1ο και 4ο 2ο και 3ο


Ερώτηση 8: Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y=3x-7 ειναι ευθεία διέρχεται από το σημείο:
(0,3) (3,0) (7,0) (0,-7) (0,7)


Ερώτηση 9: Το σημείο Α(-1,2) ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης:
y=-x+2 y=x+5 y=-2x2+2 y=x-1 y=-x2+3


Ερώτηση 10: Η ευθεία 3y+6x=12 είναι παράλληλη στην ευθεία:
y=2x+6 y=-2x+13 y=4x y=-4x+3 y=-3x+6
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου