6 Φεβ 2013

Κοινός Παράγοντας -- Διαφορά Τετραγώνων

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στην παραγοντοποίηση (2 όροι - κοινός παράγοντας, διαφορά τετραγώνων)
Ερώτηση 1: x2-9=
(x-3)∙(x+3) x(x-3) x(x+3) (x-3)2 (x+3)2


Ερώτηση 2: 4-x2=
2-x (2-x)2 (2-x)∙(2+x) 2(2-x) x(2-x)


Ερώτηση 3: x2+5x=
(x-5)∙(x+5) x(x-5) x2+5 5(x+5) x(x+5)


Ερώτηση 4: 4x2-9=
2x(2x-3) (4x-9)∙(4x+9) 4x(x-9) (2x-3)∙(2x+3) 2x(2x-3)


Ερώτηση 5: x2-4x=
x(x-4) x(x-4) x(x-2) x(x-2)∙(x+2) x(x-2)2


Ερώτηση 6: 3x2-15x=
x(3x-5) 3x(x-15) 3x(x-5) x(x+3) 5x(x-3)


Ερώτηση 7: 3x2-12=
3(x-2)∙(x+2) 3x(x+4) 3x(x-2)∙(x+2) 3(x2-4) 3x(x-4)


Ερώτηση 8: 16x2-36=
4(4x2-9) 4x(x-3)∙(x+3) 4x(4x-9) 4(2x-3)∙(2x+3) 4(x-6)∙(x+6)


Ερώτηση 9: 5x3-20x=
5x(x-2)∙(x+2) 5(x-10)∙(x+10) 5x(x-4)∙(x+4) 5(x-2)∙(x+2) 5x(x2-4)


Ερώτηση 10: 2x4-50x2=
x2(x-5)∙(x+5) 2x(x-5)∙(x+5) 2x(x2-5)∙(x2+5) 2x2(x-25)∙(x+25) 2x2(x-5)∙(x+5)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου