17 Φεβ 2013

Eξισώσεις β΄ βαθμού

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στις εξισώσεις β΄ βαθμού

Ερώτηση 1: Η εξίσωση αx2+βx+γ=0 είναι πάντα δευτέρου βαθμού. Σ Λ

Ερώτηση 2: Οι αριθμοί 3 και 7 είναι ρίζες της εξίσωσης x2+10x+21=0. Σ Λ

Ερώτηση 3: Η εξίσωση x4+βx2+γ=0 μπορεί να έχει 4 λύσεις. Σ Λ

Ερώτηση 4: Αν β2=4αγ, τότε η εξίσωση αx2+βx+γ=0 με α≠0, δεν έχει ρίζες στο ΙR. Σ Λ

Ερώτηση 5: Η εξίσωση αx2+4x-α=0 έχει 2 ρίζες πραγματικές και άνισες. Σ Λ

Ερώτηση 6: Η εξίσωση x2+2αx+α2=0 έχει μία διπλή ρίζα. Σ Λ

Ερώτηση 7: Αν αγ‹0 τότε η εξίσωση αx2+βx+γ=0 έχει πάντα 2 ρίζες πραγματικές και άνισες. Σ Λ

Ερώτηση 8: Η εξίσωση |x|2+4|x|+4=0 με έχει μία ρίζα. Σ Λ

Ερώτηση 9: Οι εξισώσεις x2-7x+10/x-2=0 και x2-7x+10 έχουν τις ίδιες λύσεις. Σ Λ

Ερώτηση 10: Η εξίσωση που έχει ρίζες τους αριθμούς -3,4 είναι η x2-x-12=0. Σ ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου