18 Φεβ 2013

Ανισώσεις β΄ βαθμού

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στις ανισώσεις β΄ βαθμού

Ερώτηση 1: Aν x1,x2 οι ρίζες του τριωνύνμου αx2+βx+γ, α≠0 τότε αx2+βx+γ=α(x-x1)(x-x2)
Σ Λ

Ερώτηση 2: Το τριώνυμο x2-3x+5 είναι αρνητικό για κάθε x∈ΙR. Σ Λ

Ερώτηση 3: Αν Δ‹0 και α›0, τότε αx2+βx+γ›0 για κάθε x∈ΙR. Σ Λ

Ερώτηση 4: Είναι -x2+4x-3=-(x-1)(x-3) Σ Λ

Ερώτηση 5: Η ανίσωση x2-7x+10‹0 έχει λύσεις x‹2 ή x›5 Σ Λ

Ερώτηση 6: Το τριώνυμο -x2+2x-1 είναι αρνητικό για κάθε x∈ΙR. Σ Λ

Ερώτηση 7: Αν Δ›0, τότε το τριώνυμο αx2+βx+γ, α≠0 διατηρεί σταθερό πρόσημο για κάθε x∈ΙR. Σ Λ

Ερώτηση 8: Αν η ανίσωση x2+λx+1›0 αληθεύει για κάθε x∈ΙR, τότε -2‹λ‹2 Σ Λ

Ερώτηση 9: Αν η ανίσωση x2+4x+2λ‹0 είναι αδύνατη, τότε λ‹2 Σ Λ

Ερώτηση 10: Αν α›0, τότε το τριώνυμο αx2+βx+γ παίρνει θετικές τιμές για κάθε x∈ΙR.
Σ ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου