20 Φεβ 2013

Eξισώσεις β΄ βαθμού

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στις εξισώσεις β΄ βαθμού

Ερώτηση 1: Η εξίσωση αx2+βx+γ=0 είναι πάντα δευτέρου βαθμού. Σ Λ

Ερώτηση 2: Οι αριθμοί 2 και 5 είναι ρίζες της εξίσωσης x2+7x+10=0. Σ Λ

Ερώτηση 3: Η εξίσωση x2+4x=-4 έχει μία διπλή ρίζα. Σ Λ

Ερώτηση 4: Αν Δ=0, τότε η εξίσωση αx2+βx+γ=0 με α≠0, δεν έχει λύση. Σ Λ

Ερώτηση 5: Η εξίσωση x2+x-6=0 έχει 2 ρίζες πραγματικές και άνισες. Σ Λ

Ερώτηση 6: Οι εξίσωσεις x2-5x+6=0 και x2-x-2=0 έχουν κοινή ρίζα. Σ Λ

Ερώτηση 7: Αν η εξίσωση x2+λx+1=0 έχει μία διπλή ρίζα, τότε λ=2 ή -2. Σ Λ

Ερώτηση 8: Η εξίσωση x2-2x/x-2=0 έχει ρίζες τoυς αριθμούς 0 και 2. Σ Λ

Ερώτηση 9: Οι εξισώσεις x2-8x+12/x-2=0 και x2-8x+12 έχουν τις ίδιες λύσεις. Σ Λ

Ερώτηση 10: Η εξίσωση που έχει ρίζες τους αριθμούς -1,4 είναι η x2-3x-4=0. Σ ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου