21 Φεβ 2013

Πολυώνυμα

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στα πολυώνυμα

Ερώτηση 1: Το μηδενικό πολυώνυμο έχει βαθμό 0. Σ Λ

Ερώτηση 2: Ένα πολυώνυμο 1ου βαθμού είναι της μορφής αx+β, με α≠0. Σ Λ

Ερώτηση 3: Το πολυώνυμο λx2-3x+4 είναι 2ου βαθμού για κάθε x∈ΙR. Σ Λ

Ερώτηση 4: Αν P(x) και Q(x) μη μηδενικά πολυώνυμα του x, τότε:
βαθμός[P(x)⋅Q(x)]= βαθμός[P(x)]+ βαθμός[Q(x)]. Σ Λ

Ερώτηση 5: Αν το 0 είναι ρίζα ενός πολυωνύμου τότε ο σταθερός όρος του πολυωνύμου είναι και αυτός 0. Σ Λ

Ερώτηση 6: Η τιμή ενός πολυωνύμου για x=1 είναι πάντα ίση με 0. Σ Λ

Ερώτηση 7: Αν το πολυώνυμο P(x)=x2-λx+6 έχει ρίζα το x=2, τότε λ=5 Σ Λ

Ερώτηση 8: Αν το πολυώνυμο P(x) έχει ρίζα τον αριθμό 1, τότε το Q(x)=P(x-2) έχει ρίζα τον αριθμό -1. Σ Λ

Ερώτηση 9: Αν το πολυώνυμο P(x) είναι σταθερό και P(2)=2, τότε είναι και P(2002)= 2002. Σ Λ

Ερώτηση 10: Αν P(x)=x(x+1), τότε το P(x2)=x2(x+1). Σ ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου