22 Φεβ 2013

Aριθμητικές πράξεις

Επιλέξτε επίπεδο δυσκολίας και αριθμητικές πράξεις, προσθέστε ένα όνομα νέου πάικτη και ξεκινήστε το παιχνίδι.
Math Flash cards v1.9
Choose difficulty
Choose Math function

?

Player scoring:
Name:
Correct:
0
Incorrect:
0
Accuracy:
0%
Speed:
0 sec
- - - - - - Highscores - - - - - -
Name
Difficulty
Accuracy
Speed
Instructions

Before you begin, be sure to select the difficulty setting and math function that you want. These options are at the top of the page and can only be changed after the game has stopped. The difficulty option shows the range of numbers that the problem can be constructed from, (0-10 means the problem can be from 0+0 to 10+10.

To start a session, click on the 'New Player' button. Enter your name, then click on the 'Start game' button to begin answering the problems. To answer a problem, just click on the button under the answer you want.

The game will track how many answers you get right and wrong and how long it takes you to get the correct answer (in seconds). You can stop the game at any time by clicking on the 'Stop game' button. This will put your current score in the Highscores area at the bottom.

To switch players, click on the 'New Player' button. As you switch players, the previous player's score will be added to the Highscores area.Copyright � 2003 Patrick Lewis. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου