16 Απρ 2013

Eκθετική συνάρτηση

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στην εκθετική συνάρτηση

Ερώτηση 1: Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f(x)=αx, 0‹α≠1 είναι:
(0,+∞) [0,+∞) (-∞,0) (-∞,0] ΙR

Ερώτηση 2: Το σύνολο τιμών της συνάρτησης f(x)=αx, 0‹α≠1 είναι:
(0,+∞) [0,+∞) (-∞,0) (-∞,0] ΙR

Ερώτηση 3: Για την εκθετική συνάρτηση f(x)=αx, 0‹α‹1 ισχύει:
είναι περιοδική είναι σταθερή είναι γνησίως αύξουσα είναι γνησίως φθίνουσα
δεν είναι μονότονη

Ερώτηση 4: Για την συνάρτηση f(x)=ex, ισχύει:
f(1)›f(2) f(1)‹f(2) f(1)≥f(2) f(1)=f(2) 2f(1)=f(2)

Ερώτηση 5: Aν α›0 και μ,ν θετικοί ακέραιοι, τότε
τίποτα από τα προηγούμενα

Ερώτηση 6: Αν 2x2=16, τότε το x είναι:
2 4 4 ή -4 2 ή -2 τίποτα από τα προηγούμενα

Ερώτηση 7: Η εξίσωση 33x=27 έχει λύση τον αριθμό:
3 2 1 0 κανένα από τα προηγούμενα

Ερώτηση 8: Η ανίσωση ex-3›1 έχει λύσεις:
x≥3 x›3 x≤3 x‹3 x=3

Ερώτηση 9: Η ανίσωση (1/2)x-2≥1 έχει λύσεις:
x≥2 x›2 x≤2 x‹2 x≥1

Ερώτηση 10: Για τη συνάρτηση f(x)=ex να επιλέξετε την πρόταση που είναι λανθασμένη
Η f είναι γνησίως αύξουσα στο IR.
Το σημείο Α(0,1) ανήκει στη Cf.
Για x1, x2∈IR, με x1‹x2 είναι αx1‹αx2
Η Cf έχει ασύμπτωτο το θετικό ημιάξονα των x.
Για κάθε x∈IR, ισχύει f(x)›0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου