17 Απρ 2013

Λογαριθμική συνάρτηση

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στη λογαριθμική συνάρτηση

Ερώτηση 1: Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f(x)=logαx, 0‹α≠1 είναι:
(0,+∞) [0,+∞) (-∞,0) (-∞,0] ΙR

Ερώτηση 2: Το σύνολο τιμών της συνάρτησης f(x)=logαx, 0‹α≠1 είναι:
(0,+∞) [0,+∞) (-∞,0) (-∞,0] ΙR

Ερώτηση 3: Για την συνάρτηση με τύπο f(x)=logx ισχύει:
είναι περιοδική είναι σταθερή είναι γνησίως αύξουσα είναι γνησίως φθίνουσα
δεν είναι μονότονη

Ερώτηση 4: Oι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f(x)=ex και g(x)=lnx είναι συμμετρικές ως προς:
τον άξονα y'y τον άξονα x'x το σημείο (0,0) την ευθεία y=x την ευθεία y=-x

Ερώτηση 5: H συνάρτηση f(x)=log(4-x2) ορίζεται για:
x›2 x‹-2 x›2 ή x‹-2 -2‹x‹2 τίποτα από τα προηγούμενα

Ερώτηση 6: H συνάρτηση f(x)=log|x| ορίζεται για:
x›0 x‹0 x≠0 x∈IR τίποτα από τα προηγούμενα

Ερώτηση 7: Aν x≥1, τότε για τη συνάρτηση f(x)=lnx ισχύει:
f(x)≥0 f(x)≤0 f(x)≤1 f(x)≥1 f(x)›0

Ερώτηση 8: Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f(x)=ln[ln(x-1)] είναι το:
(1,+∞) (0,+∞) (-∞,1) ΙR (2,+∞)

Ερώτηση 9: Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f(x)=lοg(x-3)+lοg(4-x) είναι το:
(4,+∞) (-∞,3) (3,4) (-∞,3)∪(4,+∞) IR

Ερώτηση 10: Για τη συνάρτηση f(x)=lnx να επιλέξετε την πρόταση που είναι λανθασμένη
Η f είναι γνησίως αύξουσα στο IR.
Το σημείο Α(1,0) ανήκει στη Cf.
Για x1, x2∈IR, με x1‹x2 είναι lnx1‹lnx2
H f έχει σύνολο τιμών το IR
Η Cf έχει ασύμπτωτο το θετικό ημιάξονα των y.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου