4 Μαρ 2013

Eγγεγραμμένες γωνίες

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στις εγγεγραμμένες γωνίες


Ερώτηση 1: Kάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ορθή.
Σ Λ

Ερώτηση 2: Κάθε επίκεντρη γωνία έχει μέτρο ίσο με το μισό του μέτρου του αντίστοιχου τόξου της. Σ Λ

Ερώτηση 3: Το μέτρο ενός τόξου είναι διπλάσιο του μέτρου εγγεγραμμένης γωνίας που βαίνει σε αυτό. Σ Λ

Ερώτηση 4: Οι επίκεντρες γωνίες που βαίνουν σε ίσα τόξα είναι ίσες. Σ Λ

Για το παρακάτω σχήμα απαντήστε τις ερωτήσεις 5-6.
Ερώτηση 5: Στο ημικύκλιο του σχήματος οι εγγεγραμμένες γωνίες φ,ω και θ είναι όλες ορθές. Σ Λ

Ερώτηση 6: Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ισχύει
Σ Λ

Στο παρακάτω σχήμα ισχύει:

Να απαντήσετε τις ερωτήσεις 7-10.
Ερώτηση 7: Οι γωνίες φ και ω είναι ίσες. Σ Λ

Ερώτηση 8: Οι γωνίες θ και x είναι παραπληρωματικές. Σ Λ

Ερώτηση 9: Για τις γωνίες θ και y είναι θ=2y. Σ Λ

Ερώτηση 10: Οι γωνίες ω και y είναι παραπληρωματικές. Σ Λ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου