22 Δεκ 2012

Λύση άσκησης στις μετρικές σχέσεις

Μία χαρακτηριστική άσκηση στο  9ο κεφάλαιο που περιλαμβάνει την εύρεση του είδους ενός τριγώνου, τη γενίκευση Πυθαγορειου Θεωρήματος και τα Θεωρήματα Διαμέσων.