21 Δεκ 2012

Λύση κλασματικής εξίσωσης

Ένα παράδειγμα επίλυσης κλασματικής εξίσωσης που καταλήγει σε εξίσωση 2ου βαθμού.