1 Μαρ 2013

Πολυωνυμικές εξισώσεις

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στις πολυωνυμικές εξισώσεις.

Ερώτηση 1: Η εξίσωση x3+2x2-5x-10=0 δε μπορεί να έχει ρίζα το 7. Σ Λ

Ερώτηση 2: Οι πιθανές ακέραιες ρίζες της εξίσωσης x4+3x3+6x2+12x+6=0 είναι οι αριθμοί +1,+2,+3,+6. Σ Λ

Ερώτηση 3: Η γραφική παράσταση της πολυωνυμικής συνάρτησης f(x)=-x3-2x-3 τέμνει τον αρνητικό ημιάξονα Οx'. Σ Λ

Ερώτηση 4: Αν ένα πολυώνυμο έχει ακέραιους συντελεστές τότε κάθε διαιρέτης ρ του σταθερού του όρου α0 είναι και ρίζα του. Σ Λ

Ερώτηση 5: Η εξίσωση 2x3-5x2+5x-2=0 έχει ρίζα το 1. Σ Λ

Ερώτηση 6: H εξίσωση 2x3-5x-2=0 έχει ακέραια ρίζα. Σ Λ

Ερώτηση 7: Η γραφική παράσταση της πολυωνυμικής συνάρτησης f(x)=5x3-10x2-2x διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Σ Λ

Ερώτηση 8: Δύο πιθανές ακέραιες ρίζες της εξίσωσης x4-2x3+5x2-6x+3=0 είναι οι αριθμοί -1,-3. Σ Λ

Ερώτηση 9: Η γραφική παράσταση του πολυωνύμου P(x)=2x3+6x2+x+12 βρίσκεται κάτω από τον άξονα x'x για κάθε x∈ΙR. Σ Λ

Ερώτηση 10: Ένα πολυώνυμο της μορφής αx3+βx2+γx+δ έχει πάντα 3 ρίζες στο ΙR.
Σ Λ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου