6 Δεκ 2012

Λύση άσκησης στην ισότητα τριγώνων

Παράδειγμα επίλυσης άσκησης στην ισότητα τριγώνων - ισοσκελές