12 Δεκ 2012

Λύση-Διερεύνηση παραμετρικού συστήματος

Επίλυση γραμμικού συστήματος 2x2 για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου